Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Klachtenregeling

Vervelend dat u niet tevreden bent. Dat voorkomen wij liever. Wat de reden van uw klacht ook is, wij gaan snel met uw klacht aan de slag.

Heeft u bij ons een Financial Lease contract aangevraagd of afgesloten? Ga dan naar de klachtenregeling Zakelijke krediet. Heeft u bij ons een Huurkoop, Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening aangevraagd of afgesloten? Ga dan naar de klachtenregeling Consumptieve kredieten.

Klacht financieel adviseur

Heeft u een klacht over uw financieel adviseur? Neem dan contact met hem op en maak afspraken om uw klacht te verhelpen. Komt u er gezamenlijk niet uit? Neem dan contact met ons op via e-mail of een brief, met vermelding van uw adresgegevens en contractnummer. Wij helpen u graag verder.