Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Klachtenregeling Zakelijke kredieten

Deze regeling is van toepassing als u bij ons een Financial Lease contract heeft aangevraagd of afgesloten.

Heeft u een klacht over uw financieel adviseur? Neem dan contact met hem op en maak afspraken om uw klacht te verhelpen. Komt u er gezamenlijk niet uit? Neem dan contact met ons op via e-mail of een brief, met vermelding van uw adresgegevens en contractnummer.

Klacht over Alpha Credit Nederland?
Wij vinden het vervelend dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Samen met u gaan wij op zoek naar een oplossing. U kunt uw klacht via e-mail of een brief bij ons indienen. Zodra uw klacht bij ons binnenkomt start de klachtenprocedure:

1. U ontvangt uiterlijk één week nadat uw klacht bij ons binnen is een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoe wij uw klacht afhandelen;
2. Wij nemen uw klacht in behandeling;
3. Uiterlijk vier weken nadat wij de ontvangstbevestiging hebben gestuurd, ontvangt u onze schriftelijke reactie;
4. Wij bewaren de gegevens van uw klacht minimaal één jaar nadat uw klacht is afgehandeld.

Waar dient u uw klacht in?
E-mail uw klacht naar klachtenregistratie@alfam.nl of stuur uw klacht per post naar Alpha Credit Nederland, t.a.v. Afdeling Klantenservice, Antwoordnummer 2045, 3970 VD Bunnik. Vermeld bij het indienen van uw klacht altijd uw contractnummer.

Bent u niet tevreden over de uitkomst van uw klacht?
Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de civiele rechter. Bij geschillen over de Leaseovereenkomst is de rechter in Amsterdam bevoegd om hierover te oordelen of als wij hiervoor kiezen de volgens de wet bevoegde rechter. Dit geldt ook voor geschillen die uit de Leaseovereenkomst voortvloeien of in verband daarmee ontstaan.

Heeft u een klacht over de registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR)?
Heeft u bij ons een klacht ingediend over de registratie bij het BKR en bent u niet tevreden over de uitkomst van uw klacht? Dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie BKR. Kijk voor de werkwijze en contactgegevens op www.bkr.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over deze klachtenregeling? Dan kunt u contact opnemen met onze Afdeling Klantenservice: 030 – 659 67 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.