Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Over Alpha Credit Nederland (ACN)

‘We blijven onze bestaande klanten zo goed mogelijk bedienen’

Alpha Credit Nederland is per 1 april 2022 gestopt met de verkoop van Financial Lease

Alpha Credit Nederland is per 1 april 2022 gestopt met de verkoop van Financial Lease. Meer informatie over het financieren van een auto met een Persoonlijke Lening vindt u op defam.nl. Voor vragen over uw lening bij Alpha Credit Nederland kunt u contact opnemen met de klantenservice via 030 – 659 6700 of ga naar onze FAQ

Meer weten over onze dienstverlening?

In onze Dienstenwijzer leest u wat u van ons mag verwachten, hoe u contact opneemt en hoe u een klacht kunt melden.

Gegevens KvK en toezichthouder

Alpha Credit Nederland is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24240241 met de naam Alpha Credit Nederland B.V., Vestigingsnummer 000018832490 Beneluxlaan 1010, 3526KK Utrecht. Alpha Credit Nederland staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam) en heeft een vergunning (nr. 12012518) om consumptief krediet te mogen aanbieden.