Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Pers en media

Alpha Credit Nederland is onderdeel van ALFAM Consumer Credit, 100% dochter van ABN AMRO. Bent u journalist of redacteur en wilt u meer informatie over Alpha Credit Nederland? Neem contact op met de afdeling Persvoorlichting van ABN AMRO, telefoon 020 – 628 57 19. Buiten kantooruren is deze afdeling bereikbaar via het telefoonnummer 020 – 628 89 00. U kunt de afdeling ook een e-mail sturen.

Correspondentieadres
ABN AMRO Bank N.V.
Persvoorlichting (HQ 9110)
Postbus 283
1000 EA Amsterdam
Nederland