Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Welkom bij Alpha Credit Nederland (ACN)

Vanaf 16 augustus krijgen wij één telefoonnummer
Vanaf dinsdag 16 augustus kunt u onze afdelingen Klantenservice en Klantbeheer via hetzelfde telefoonnummer bereiken: 030 – 659 67 00.

Let op: hiermee komen al onze andere telefoonnummers te vervallen.

Alpha Credit Nederland is per 1 april 2022 gestopt met de verkoop van Financial Lease. Meer informatie over het financieren van een auto met een Persoonlijke Lening vindt u op defam.nl. Voor vragen over uw lening bij Alpha Credit Nederland kunt u contact opnemen met de klantenservice via 030 – 659 6700 of ga naar onze FAQ.

ALFAM compenseert consumenten die te veel variabele rente hebben betaald
Lees hier alles over de regeling

Klanten die in het verleden te veel variabele rente hebben betaald over hun doorlopend krediet ontvangen een compensatie. Dat is de regeling die ABN AMRO, mede namens haar dochtermaatschappij ALFAM, en de Consumentenbond op 5 september zijn overeengekomen. Alle informatie over deze compensatieregeling lees je hier.