Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Klachtenregeling Consumptief krediet

Deze klachtenregeling is van toepassing als u bij ons een Huurkoop, Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening heeft aangevraagd of afgesloten.

Heeft u een klacht over uw financieel adviseur? Neem dan contact met hem op en maak afspraken om uw klacht te verhelpen. Komt u er gezamenlijk niet uit? Neem dan contact met ons op via e-mail of een brief, met vermelding van uw adresgegevens en contractnummer.

Klacht over Alpha Credit Nederland?
Wij vinden het vervelend dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Samen met u gaan wij op zoek naar een oplossing. U kunt uw klacht via e-mail of een brief bij ons indienen. Zodra uw klacht bij ons binnenkomt start de klachtenprocedure:

1. U ontvangt uiterlijk één week nadat uw klacht bij ons binnen is een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoe wij uw klacht afhandelen;
2. Wij nemen uw klacht in behandeling;
3. Uiterlijk vier weken nadat wij de ontvangstbevestiging hebben gestuurd, ontvangt u onze schriftelijke reactie;
4. Wij bewaren de gegevens van uw klacht minimaal één jaar nadat uw klacht is afgehandeld.

Waar dient u uw klacht in?
E-mail uw klacht naar klachtenregistratie@alfam.nl of stuur uw klacht per post naar Alpha Credit Nederland, t.a.v. Afdeling Klantenservice, Antwoordnummer 2045, 3970 VD Bunnik. Vermeld bij het indienen van uw klacht altijd uw contractnummer.

Bent u niet tevreden over de uitkomst van uw klacht?
U kunt uw klacht binnen drie maanden indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, www.kifid.nl. U kunt uw klacht ook direct aan de civiele rechter voorleggen. Op deze manier hoeft u niet eerst het traject van geschillenbeslechting te doorlopen.

Uw klacht indienen bij het Kifid
Het Kifid neemt klachten en geschillen tussen u en uw financiële dienstverlener(s) in behandeling. Geschillen en/of klachten die Kifid niet in behandeling neemt zijn:

– Geschillen en/of klachten waarvoor een andere geschillencommissie bestaat;
– Geschillen en/of klachten die al aan de rechter zijn voorgelegd.

Heeft u een klacht over de registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR)?
Heeft u bij ons een klacht ingediend over de registratie bij het BKR en bent u niet tevreden over de uitkomst van uw klacht? Dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie BKR. Kijk voor de werkwijze en contactgegevens op www.bkr.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over deze klachtenregeling? Dan kunt u contact opnemen met onze Afdeling Klantenservice: (030) 659 67 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.