Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Ken de klant

Witwassen, financiering van terrorisme en internationale sancties: de media berichten hierover vrijwel dagelijks. Financiële criminaliteit neemt toe en dat vertaalt zich in strengere naleving van wet- en regelgeving door financiële instellingen. Een integere en zuivere financiële markt is immers van algemeen maatschappelijk belang. Het opsporen van financiële criminaliteit is dan ook iets waarvoor wij ons hard maken. Samen met u.

In de afgelopen periode informeerden wij u over onze aanpak van financiële criminaliteit en de gevolgen daarvan voor onze bestaande processen. Vanaf vrijdag 15 november 2019 wordt in onze werkwijze een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Kijk ook bij veelgestelde vragen, daar vindt u mogelijk direct antwoord op uw vraag.

Overzicht wijzigingen

Zoals u van ons gewend bent kijken wij met grote zorgvuldigheid naar het kredietrisico: past het krediet bij de klant? In het verlengde van de opsporing van financiële criminaliteit gaan wij ook het klantrisico intensiever onderzoeken: is de klant wie hij zegt te zijn? En handelt de klant te goeder trouw? Hierbij is zorgvuldigheid onze norm, zónder grote inbreuk te doen op bestaande processen. Onze eerste stap is het optimaliseren van het identificatieproces.

Vanaf 15 november 2019 introduceren wij bijvoorbeeld het formulier Aanvullende klantvragen: mede op basis van de antwoorden kán (na toetsing van de kredietaanvraag) aanvullend klantonderzoek nodig zijn. Ook verandert onze manier van uitbetalen. De wijzigingen zijn aangekondigd en gepubliceerd via drie verschillende nieuwsbrieven. Het overzicht van deze wijzigingen en de praktische details vindt u in Nieuwsbrief 3.

Overzicht nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 1: Introductie, financiële criminaliteit, waarom actie, waarom urgent
Nieuwsbrief 2: Inhoudelijk, uitleg wijzigingen in processen
Nieuwsbrief 3 ACN Consumptief Krediet: Overzicht, details nieuwe werkwijze
Nieuwsbrief 3 ACN Financial Lease: Overzicht, details nieuwe werkwijze

Ontvangt u geen nieuwsbrief? Meld u dan aan.

Uitvoering Wwft

Naast verdere verbetering van het proces van klantidentificatie en -verificatie ontwikkelen wij ook oplossingen voor de langere termijn. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol. Met deze ontwikkeling dragen wij gezamenlijk bij aan de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager of het Sales Contact Center: (030) 659 66 15.

Relevante downloads
Formulier ACN Consumptief Krediet: Aanvullende klantvragen
Formulier ACN Financial Lease: Aanvullende contactgegevens
Formulier ACN Financial Lease: Aanvullende ondernemingsgegevens