Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Veelgestelde vragen

Waarvoor staat ‘Wwft’ en wat houdt dit in?
‘Wwft’ is de afkorting voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het doel van deze wet is het voorkomen dan wel bestrijden van het witwassen van geld en financieren van terrorisme, om de integriteit van de financiële markten te waarborgen.

Waarom moet mijn klant een formulier met aanvullende vragen beantwoorden?
In het verlengde van de Wwft gaan wij naast kredietacceptatie ook meer aandacht besteden aan klantacceptatie. Voor dit doel hebben wij meer klantinformatie nodig. Op deze manier kunnen wij de eventuele risico’s van de dienstverlening aan deze klant beter inschatten. Het vragenformulier is een middel om deze informatie te verzamelen.

Wat doet ACN met de aanvullende vragenlijst?
Wij onderzoeken de informatie van de klant: zijn antwoorden helpen ons het klantrisico te beoordelen. Afhankelijk van de antwoorden kán aanvullend klantonderzoek noodzakelijk zijn.

Neemt ACN bij aanvullend klantonderzoek contact op met de klant?Als aanvullend klantonderzoek noodzakelijk is werken wij als volgt:

o Wij vragen u via een infopost om aanvullende documenten
o In uitzonderlijke gevallen nemen wij voor meer informatie contact op met de klant. Wij brengen u hiervan op de hoogte, maar delen geen informatie over de inhoud van het onderzoek.

Word ik geïnformeerd als er sprake is van aanvullend klantonderzoek?
Ja. Wij kunnen echter geen inhoudelijke informatie over dit onderzoek geven: hieraan zijn wettelijke privacy-eisen verbonden. Overigens nemen wij ook contact met u op om bijvoorbeeld extra documenten te vragen.

Wat is het verschil tussen kredietrisico en klantrisico?
Wij kijken met grote zorgvuldigheid naar het kredietrisico: past het krediet bij de klant? Daarnaast gaan wij ook het klantrisico intensiever onderzoeken: is de klant wie hij zegt dat hij is?

Waarom neemt ACN dit initiatief? Ik zie dit bij soortgelijke marktpartijen nog niet gebeuren?
Witwassen, financiering van terrorisme en internationale sancties: financiële criminaliteit neemt toe. Dit vertaalt zich in strengere naleving van wet- en regelgeving door financiële instellingen. ACN wil zich inzetten bij het opsporen van financiële criminaliteit. Dit sluit naadloos aan op onze rol van verantwoord kredietverstrekker.

Waarom voeren jullie in relatief korte tijd deze maatregelen door?
Wij zien al op korte termijn mogelijkheden om een aantal zaken rond klantidentificatie en –verificatie te verbeteren. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan de opsporing van financiële criminaliteit. Deze combinatie maakt dat wij per 15 november 2019 onze eerste bijdrage leveren.

Waarom gaat ACN de identiteit van een klant op een andere manier vaststellen?
Wij zijn wettelijk verplicht om iedere klant te identificeren en te verifiëren. Wij moeten (en willen) weten met wie wij handelen en of de klant de persoon is die hij zegt te zijn. Helaas zijn wij niet in staat iedere klant persoonlijk te ontmoeten, daarom hebben wij dit proces uitbesteed aan AMP Groep. Zij zijn gespecialiseerd in het identificeren en verifiëren van personen.

Voor de identificatie van personen werkt ACN samen met AMP Groep. Hoe werkt deze procedure?

1. Na ontvangst van het formulier ‘Aanvullende contactgegevens’ melden wij de klant aan bij AMP Groep.
2. Als wij een klant voor 21.00 uur aanmelden, neemt AMP Groep direct contact met hem op voor het maken van een afspraak. Dit kan vaak al de volgende dag. Voorwaarde is dat de klant bereikbaar is voor het maken van een afspraak en dat hij op korte termijn in de gelegenheid is. De klant bepaalt waar en wanneer hij wordt bezocht in een tijdvak van 2 uur. Uitzondering zijn de Waddeneilanden, hier kan het mogelijk iets langer duren voor dat de afspraak plaatsvindt.
3. De klant zorgt dat hij op het afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en de juiste document bij zich heeft. De klant dient zich te identificeren middels een geldig Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of paspoort uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument voor onbepaalde tijd.
4. Een medewerker van AMP Groep identificeert en verifieert de klant.
5. Zodra de klant door AMP Groep is bezocht en identificatie en verificatie heeft plaatsgevonden, ontvangen wij het dossier en vervolgen wij het proces.

Stel, de klant wordt na het aanvullende klantonderzoek afgewezen. Wat gebeurt er dan?
Wij melden uitsluitend dat de klant is afgewezen op grond van de resultaten uit het aanvullende klantonderzoek. Wij kunnen geen inhoudelijke informatie over deze afwijzing geven, hieraan zijn namelijk wettelijke privacy-eisen verbonden.

Welke personen moeten bij een aanvraag voor Financial Lease worden geïdentificeerd en geverifieerd?
Voor het uitbetalen van het contract worden (in principe) de volgende personen door onze partner AMP Groep geïdentificeerd en geverifieerd:

o De persoon (bij zelfstandige bevoegdheid) of personen (bij beperkte bevoegdheid) die het contract ondertekent dan wel ondertekenen
o De UBO, als dit de persoon is die tekent of als wij de UBO niet op basis van de gegevens van de Kamer van Koophandel kunnen identificeren of als de organisatiestructuur complex is.

Hebben deze wijzigingen effect op de doorlooptijden?
Wij besteden de identificatie en verificatie van klanten uit aan AMP Groep, een externe specialist. Dit heeft invloed op de doorlooptijden. Na ontvangst van het formulier ‘Aanvullende contactgegevens’ melden wij de klant aan bij AMP Groep. Gebeurt dit voor 21.00 uur, dan neemt AMP Groep direct contact met op met de klant voor het maken van een afspraak. Dit kan vaak al de volgende dag. Voorwaarde is dat de klant bereikbaar is voor het maken van een afspraak en dat hij op korte termijn in de gelegenheid is. De klant bepaalt waar en wanneer hij wordt bezocht in een tijdvak van 2 uur (uitzondering zijn de Waddeneilanden). Daarna identificeert een medewerker van AMP Groep de klant en ontvangen wij het dossier, zodat wij het proces kunnen voortzetten. Let op: hierdoor kan niet meer binnen 1 dag tot uitbetaling worden overgegaan.

Waarom voeren jullie deze maatregelen door voor Financial Lease? Financial Lease valt toch niet onder de WFT?
Deze maatregelen vloeien voort uit de Wwft. De Wft betreft een andere wet, namelijk de Wet op het financieel toezicht.