Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Aflossen en opnemen van uw lening

Kan ik afgeloste bedragen weer opnieuw opnemen?

Bij een Doorlopend Krediet kunt u afgeloste bedragen weer opnemen. Bij een Persoonlijke Lening en Huurkoop is dit niet mogelijk.

Wat is het minimumbedrag dat ik kan opnemen?

Het minimale bedrag dat u kunt opnemen is €100,- per opname.

Hoe kan ik geld overboeken naar mijn rekening?

U kunt alleen een opname doen als u een Doorlopend Krediet heeft. Dit kunt u doen door contact op te nemen met afdeling Klantenservice op telefoonnummer (030) 659 67 00. Zij helpen u graag verder.

U kunt ons bereiken op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.

Mag ik meer aflossen per maand?

Ja, dat kan als u een Doorlopend Krediet heeft. U kunt uw wensen per mail of post (Postbus 178, 3980 CD Bunnik) aan ons doorgeven. Vermeld in uw mail of brief de volgende gegevens:

– Uw naam, adres en contractnummer.
– Het bedrag dat u per maand wilt betalen.
– Uw handtekening.
– Wij maken het voor u in orde.

Kan iemand anders bedragen aflossen voor mij?

Ja, dat kan. Houdt er wel rekening mee dat dit een langere verwerkingstijd heeft dan wanneer het geld van de bij ons bekende rekeningnummer afkomstig is.

Zorg er wel voor dat deze persoon bij de omschrijving uw contractnummer vermeld.

Kan ik ook bedragen aflossen vanaf een ander rekeningnummer?

Ja, dat kan. Houdt er wel rekening mee dat dit een langere verwerkingstijd heeft dan wanneer het geld van de bij ons bekende rekeningnummer afkomstig is. Vermeld bij een overboeking altijd uw contractnummer.

Ik heb een extra aflossing gedaan op mijn Doorlopend Krediet. Wanneer is dit zichtbaar op mijn afschrift?

Dat kan kloppen. Elke eerste van de nieuwe maand worden de maandoverzichten over de vorige maand aangemaakt. Uw aflossing is na deze datum bij ons binnengekomen. U ziet het bedrag op uw maandoverzicht over de volgende maand. Tevens ontvangt u een bericht waarin wij het juiste incassobedrag vermelden.

Ik wil een extra aflossing doen op mijn Doorlopend Krediet. Kan dat?

Ja, dit kan. U kunt het bedrag overmaken naar IBAN-rekeningnummer: NL85 ABNA 0242 3392 71 t.n.v. Alpha Credit Nederland in Bunnik.  Vermeld bij de omschrijving uw contractnummer.

Ik wil een extra aflossing doen op mijn Huurkoop. Kan dat?

Wilt u eerder aflossen dan besproken? Of wilt u een extra aflossing doen? Dat kan. U kunt het bedrag (onder vermelding van uw contractnummer) overmaken naar IBAN-rekeningnummer: NL85 ABNA 0242 3392 71 t.n.v. Alpha Credit Nederland in Bunnik.

We brengen hiervoor wel kosten in rekening. Dit heet een boeterente.

– Is de looptijd van uw lening nog een jaar of minder? Dan betaalt u 0,5% boeterente over het bedrag dat u te vroeg aflost.
– Is de looptijd van uw lening nog langer dan een jaar? Dan betaalt u 1% boeterente over het bedrag dat u te vroeg aflost.

Ik wil een extra aflossing doen op mijn Persoonlijke Lening. Kan dat?

Wilt u uw Persoonlijke Lening eerder aflossen dan besproken? Of wilt u een extra aflossing doen? Dat kan.

U kunt het bedrag (onder vermelding van uw contractnummer) overmaken naar IBAN-rekeningnummer: NL85 ABNA 0242 3392 71 t.n.v. Alpha Credit Nederland in Bunnik.

We brengen hiervoor wel kosten in rekening. Dit heet een boeterente.

– Is de looptijd van uw lening nog een jaar of minder? Dan betaalt u 0,5% boeterente over het bedrag dat u te vroeg aflost.
– Is de looptijd van uw lening nog langer dan een jaar? Dan betaalt u 1% boeterente over het bedrag dat u te vroeg aflost.

Compensatieregeling

Waarom vraagt Alpha Credit Nederland finale kwijting?

We willen graag duidelijkheid over de afspraken die we met u maken. Door elkaar finale kwijting te verlenen, hebben we beiden zekerheid over de compensatie. Daarnaast voorkomen we een eventueel juridisch conflict over de variabele rente die u in het verleden betaald heeft.

Wat is finale kwijting?

Finale kwijting betekent dat u na acceptatie van het aanbod geen klacht of claim meer kunt indienen tegen Alpha Credit Nederland over de variabele rente op uw Doorlopend Krediet. U kunt daarna dus geen hogere vergoeding vragen dan we u bieden. Ook niet als dat zou volgen uit een uitspraak van een rechter of geschillencommissie in een collectieve of individuele procedure tegen Alpha Credit Nederland. Voor Alpha Credit Nederland geldt óók finale kwijting. We kunnen het aanbod niet intrekken, uw compensatiebedrag verlagen of er een rechtszaak over beginnen.

Mijn partner (of medecontractant) is overleden. Hoe nu verder?

Het kan zijn dat het overlijden nog niet bij ons bekend is. In dat geval vragen we dit alsnog bij ons te melden. Meestal krijgt de erfgenaam, bewindvoerder en/of executeur (persoon die de erfenis regelt) toegang tot de bankzaken van de overledene. Deze persoon ontvangt ook het Persoonlijk Aanbod.

Is uw partner het consumptief krediet alleen aangegaan?

Wanneer u niet samen het krediet bent aangegaan, kunt u misschien als weduwe/ weduwnaar alsnog aanspraak maken op de compensatie. Belangrijk is wel dat het overlijden bij ons gemeld is en dat u zijn/of haar erfgenaam bent.

 

Is het overlijden nog niet bekend bij Alpha Credit Nederland?

Dan vragen we u dit alsnog te melden.

Is het overlijden wel bekend bij Alpha Credit Nederland?

Als het overlijden bij ons bekend is en u inderdaad erfgenaam bent, dan kunt u aanspraak maken op de compensatie. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Schrijf u dan in voor onze e-mail updates. Oud-klanten kunnen zich aanmelden voor de compensatieregeling.

Is het krediet overgezet op alleen uw naam?

Dan krijgt alleen u een Persoonlijk Aanbod. Voorwaarde hiervoor is dat de boedelverdeling door Alpha Credit Nederland is geaccepteerd en dit is verwerkt in onze administratie. Is dit niet het geval? Dan krijgt u allebei een Persoonlijk Aanbod en vragen we u dit beiden te accepteren. U kunt met uw partner eigen afspraken maken over de verdeling van de compensatie.

Heeft u een nieuwe partner?

Dan hoeft deze het Persoonlijk Aanbod alleen te accepteren als hij of zij ook op het contract staat. In dat geval is het Persoonlijk Aanbod aan u allebei gericht. Bij het adres en in de aanhef staan dan uw naam en die van uw nieuwe partner.

Ik ben het Doorlopend Krediet aangegaan met mijn ex-partner. Wat betekent dit voor mij?

In de meeste gevallen moet u allebei het Persoonlijk Aanbod accepteren. Als dat zo is, is het Persoonlijk Aanbod aan u beiden gericht. Bij het adres en in de aanhef staan dan uw naam en die van uw ex-partner.

 

Om het Persoonlijk Aanbod te accepteren en uw compensatiebedrag te ontvangen, vragen we u allebei om het te ondertekenen. We vragen u dan zelf contact op te nemen met uw ex-partner hiervoor. Pas als u allebei het Persoonlijk Aanbod heeft geaccepteerd is de overeenkomst geldig.

 

Wil uw ex-partner het aanbod niet accepteren? Dan raden we u aan om dit met uw ex-partner te bespreken. Helaas is het noodzakelijk dat u allebei het Persoonlijk Aanbod accepteert. De compensatie kan niet worden gesplitst.

Ik heb meerdere Doorlopend Kredieten (gehad). Geldt mijn Persoonlijk Aanbod voor alle contracten?

Het is mogelijk dat u voor meerdere kredieten recht heeft op compensatie. In dat geval heeft u per contract een apart Persoonlijk Aanbod ontvangen, of zult u dat nog ontvangen. Wij kunnen u niet vertellen of en wanneer u een Persoonlijk Aanbod voor een ander Doorlopend Krediet ontvangt. U krijgt vanzelf bericht van ons als u ervoor in aanmerking komt.

Ik wil meer informatie over de berekening van mijn compensatiebedrag. Waar vind ik die?

U kunt bij ons een gedetailleerde berekening opvragen. Dit kan telefonisch op 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur). In de gedetailleerde berekening staat beschreven met welke gegevens wij uw compensatiebedrag hebben berekend.

Waar kan ik terecht om mijn Persoonlijk Aanbod te bespreken?

Heeft u vragen over de berekening van uw compensatiebedrag, vindt u op basis van uw eigen informatie dat de gebruikte gegevens onjuist zijn of heeft u een klacht? Bel ons dan gerust op 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur). We bespreken het graag met u.

Kan ik nog terugkomen op mijn besluit nadat ik het Persoonlijk Aanbod heb ondertekend?

Heeft u het Persoonlijk Aanbod geaccepteerd? Dan heeft u tot 14 dagen na de datum van ondertekening de tijd om hierop terug te komen (herroepingsrecht). U hoeft hier geen reden voor op te geven en er zijn geen kosten. U kunt ons hiervoor bellen op 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur). 

Waarom moet ik een kopie van mijn legitimatiebewijs meesturen?

Dat vragen we van u zodat we uw identiteit kunnen controleren. We willen zeker weten dat u het Persoonlijk Aanbod zelf heeft ondertekend. Heeft u het Doorlopend Krediet niet alleen afgesloten? Dan vragen we ook van uw medecontractant(en) een kopie van een geldige legitimatiebewijs. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om.  

 

Goed om te weten:

·       Als legitimatiebewijs geldt een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

·       Met de KopieID-app van de overheid kunt u een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken.

·       Het is belangrijk dat naam, geboortedatum, documentnummer, geldigheidsdatum en handtekening goed leesbaar zijn. De rest van de gegevens mag u zwart maken.

Ik heb een Persoonlijk Aanbod ontvangen. Wat hebben jullie van mij nodig?

·       Een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van het Persoonlijk Aanbod

·       Kopie van uw geldige legitimatiebewijs. Zorg dat naam, geboortedatum, documentnummer, geldigheidsdatum en handtekening goed leesbaar zijn: de rest kunt u zwart maken.

·       Eventueel een kopie van uw bankpas of bankafschrift als we u om uw rekeningnummer vragen. Zorg dat naam, rekeningnummer en (geldigheids)datum goed leesbaar zijn: de rest mag u zwart maken.

 

Stuur deze documenten in de bijgevoegde envelop naar ons terug.

Handig om te weten:

·       Met de KopieID-app van de overheid kunt u een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken.

·       Als legitimatiebewijs geldt een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

·       We hebben álle pagina’s van het Persoonlijk Aanbod nodig, óók het voorblad.

 

Het is niet voldoende om bijvoorbeeld alleen de pagina met de handtekening terug te sturen.

·       Eventuele op- en/of aanmerkingen of aanpassingen die u toevoegt op het aanbod zijn niet geldig.

·       De kopie van het Persoonlijk Aanbod kunt u bewaren voor uw eigen administratie.

·       In de instructievideo bovenaan deze pagina kunt u alles nog eens rustig terugkijken.

 

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Bel dan met ons speciale Team Rentecompensatie: 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur).

 

Wanneer en hoe krijg ik mijn compensatiebedrag

Komt u in aanmerking voor compensatie, en heeft u van ons een Persoonlijk Aanbod ontvangen met daarin uw compensatiebedrag? Dan kunt u het aanbod accepteren door het te ondertekenen en het met de benodigde documenten naar ons terug te sturen. De instructies vindt u bovenaan deze pagina.

Hebben we alles goed van u ontvangen? Dan verwerken we uw compensatiebedrag binnen enkele werkdagen als volgt:

– Heeft u nog een openstaand saldo op het Doorlopend Krediet waarvoor u compensatie ontvangt? Dan trekken we uw compensatie hier eerst vanaf. Is uw Doorlopend krediet daarmee ingelost en blijft er nog een bedrag over? Dan maken we dat aan u over.

– Heeft u uw Doorlopend Krediet al helemaal afgelost? Dan maken we het hele bedrag aan u over.

Informatie over uw lening

Hoe wordt de rente van mijn Financial Lease bepaald?

De rente voor uw Financial Lease vindt u terug in uw overeenkomst. Deze rente is vast gedurende de looptijd van uw contract.

Bij de bepaling van de rente wordt rekening gehouden met uw situatie, het bedrag wat u leent en de vergoeding die uw tussenpersoon ontvangt voor het bemiddelen bij het afsluiten van de Financial Lease. Deze vergoeding kan per tussenpersoon verschillen. U bent vrij in keuze voor een tussenpersoon, ACN zal hier geen invloed op uit oefenen.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verlagen?

Gebruik dit formulier om uw kredietlimiet te verlagen. Neem wel eerst contact op met uw tussenpersoon. Hij of zij kan u hierbij helpen.

Hoe kan ik mijn contract beëindigen?

Als u een Persoonlijke Lening of Huurkoop heeft, loopt uw contract automatisch af aan het einde van de contractdatum, als u de hele lening heeft terugbetaald.

Heeft u een Doorlopend Krediet, dan kunt u uw contract als volgt beëindigen:

– Informeer bij onze Klantenservice hoeveel u nog moet betalen.
– Maak dit bedrag naar ons over.
– Stuur een e-mail naar de Klantenservice en geef aan dat u het contract wilt beëindigen.

Kan ik het maandbedrag van mijn lening met een acceptgiro betalen?

U kunt het maandbedrag uitsluitend via een automatische incasso betalen.

Wanneer schrijven jullie het maandbedrag van mijn rekening af?

Heeft u een Doorlopend Krediet?
Dan schrijven we het maandbedrag af op laatste werkdag van de maand van uw rekening.

Heeft u een Persoonlijke Lening of Huurkoop?
En heeft u de lening vóór de 15de van de maand afgesloten? Dan schrijven we het maandbedrag op de 16de van elke maand af.
Heeft u de lening in de tweede helft van de maand afgesloten? Dan schrijven we het maandbedrag op de laatste werkdag van de maand af.

Wanneer krijg ik mijn rekeningoverzicht?

Heeft u een Doorlopend Krediet, dan ontvangt u elke maand een overzicht.

Bij een Persoonlijke Lening en Huurkoop ontvangt u één keer per jaar half februari uw jaaroverzicht.

Kan de rente wijzigen tijdens de looptijd van mijn lening?

Dit hangt af van het product dat u bij ons gesloten heeft:

– Bij een Doorlopend Krediet is de rente variabel. Dit betekent dat de rente tijdens de looptijd omhoog of omlaag kan gaan. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen op de geldmarkt.

– Bij een Persoonlijke Lening en Huurkoop staat de rente vast gedurende de hele looptijd.

Kan ik de rente die ik betaal aftrekken voor de inkomstenbelasting?

U mag uw bezittingen salderen met uw lening. Voorwaarde is wel dat het bedrag boven het drempelbedrag ligt. Neem voor een advies contact op met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Hoeveel betaal ik maandelijks aan rente?

Op uw maandoverzicht staat het rentepercentage en het maandbedrag. Heeft u een Doorlopend Krediet? Dan ziet u op uw maandoverzichten van december, januari en februari hoeveel rente u het afgelopen jaar heeft betaald.

Heeft u een Persoonlijke Lening of Huurkoop? Dan ziet u op uw jaaroverzicht precies hoeveel rente u dat jaar heeft betaald.

Kan ik mijn maandoverzichten ook digitaal ontvangen?

Helaas is dit niet mogelijk. Wij kunnen de maandoverzichten alleen per post versturen.

Jaaroverzicht

Hoe weet ik of de rente die ik betaal kan aftrekken voor de inkomstenbelasting?

Neem voor een persoonlijk advies contact op met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Hoe vraag ik een kopie jaaroverzicht aan?

U kunt een kopie van uw jaaroverzicht per e-mail opvragen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@acred.nl.

Wanneer ontvang ik mijn jaaroverzicht?

De jaaroverzichten over 2021 sturen wij vanaf januari 2022. Wij zullen dit gefaseerd doen waardoor we nu nog niet kunnen zeggen wanneer u uw jaaroverzicht precies ontvangt. Wij zorgen ervoor dat alle jaaroverzicht ruim voor 1 maart 2022 zijn verstuurd zodat iedereen hem binnen heeft voordat de Vooringevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst klaarstaat.

Online Identificatie en de ALFAM Identificatie App

Op welke manier moet ik mij identificeren?

U heeft van ons een brief of e-mail gehad met instructies. Hierin hebben wij uitgelegd op welke manier u zich (opnieuw) moet identificeren. Heeft u deze brief niet meer? Neem dan contact op met ons via 088 – 949 0002.

Wie moet zich identificeren?

Wij hebben alle vertegenwoordigers van onze klanten die in het register van de Kamer van Koophandel staan een brief gestuurd om zich te identificeren. Al deze vertegenwoordigers moeten zich identificeren.

Hoe werkt de identificatie?

Uw identificatie regelt u in drie eenvoudige stappen via AMP Groep, onze vertrouwde partner voor identificatie op locatie.

1. Bel onze afdeling Identificatie via 088 – 949 0002 om een afspraak met AMP te maken bij u op kantoor of thuis. U ontvangt een afspraakbevestiging van AMP.

2. Op het afgesproken moment komt een AMP-medewerker bij u langs. De afspraak duurt ongeveer 10 minuten. De medewerker kan zich identificeren als u daarom vraagt.

3. De AMP-medewerker maakt een scan van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs), en controleert of u de werkelijke houder ervan bent. AMP stuurt het controlerapport met de kopie van uw identiteitsbewijs naar ons op. Wilt u meer informatie over AMP? Ga dan naar ampgroep.nl.

Wat gebeurt er als ik mezelf niet identificeer?

Als u niet wilt meewerken, kunnen wij uw gegevens niet controleren en bijwerken. Mogelijk kunt u in de toekomst niet meer optimaal/volledig gebruikmaken van uw product(en) en onze dienstverlening.

Waarom moet ik mezelf identificeren?

We willen bijdragen aan een gezonde en veilige financiële markt zodat onze klanten onze producten en diensten veilig kunnen blijven gebruiken, en anderen er geen misbruik van kunnen maken. Daar hoort bij dat we altijd de actuele en correcte gegevens in ons klantenbestand hebben staan, zodat we zeker weten dat elke klant de persoon is die hij/zij zegt te zijn. Bovendien beantwoorden we hiermee aan de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft): die verlangt van ons dat we de identiteit van al onze klanten met zekerheid hebben vastgesteld.

De brief die ik heb ontvangen is niet voor mij bestemd. Wat nu?

Wij verzoeken u vriendelijk om deze brief naar ons terug te sturen en de reden van retourzenden op de envelop te schrijven.

Moet ik mij ook identificeren als mijn krediet bijna is ingelost?

Ja, als u een brief van ons heeft ontvangen moeten wij uw gegevens actualiseren . De hoogte van de lening of het uitstaande saldo maakt voor de actualisatie niet uit.

Waarom word ik door AMP Groep geïdentificeerd?

Met deze procedure voldoen wij aan onze wettelijke plicht om iedere klant te identificeren en te verifiëren. Helaas zijn wij niet in staat al onze klanten persoonlijk te ontmoeten, daarom hebben wij deze procedure uitbesteed aan AMP Groep. Zij zijn specialist in het identificeren en verifiëren van personen, zonder dat onze klanten hiervoor veel moeite hoeven te doen. Als klant krijgt u vooraf bericht van AMP Groep, inclusief de gegevens van de AMP-medewerker die uw identificatie gaat verzorgen. Uw gegevens worden op veilige wijze doorgestuurd naar Alpha Credit Nederland en daarna direct uit hun systeem gewist.

Wat gebeurt er met mijn gegevens en BSN?

AMP stuurt uw gegevens veilig naar ons door. Deze informatie wordt bij AMP verwijderd. De scan van uw identiteitsbewijs gebruiken we voor identificatie en controle van uw gegevens. Deze scan wordt opgeslagen om te bewijzen dat we u correct hebben geïdentificeerd. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Ook wordt uw identiteitsbewijs in onze systemen voorzien van een watermerk om misbruik te voorkomen. Meer informatie vindt u op www.alphacredit.nl/privacy-statement.

Welk identiteitsbewijs kan ik gebruiken voor het identificatieproces?

U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart (ID-kaart) of een verblijfsdocument. Een geldig Nederlands rijbewijs is ook toegestaan, maar dan moet u wel de Nederlandse nationaliteit bezitten. Zo niet, gebruik dan een buitenlands paspoort of een EU-identiteitskaart voor de identificatie. Let op: gebruikt u een paspoort van buiten de EER (Europese Economische Ruimte), dan hebben we ook een kopie nodig van een verblijfsdocument.

Over Alpha Credit Nederland – Verantwoord Lenen

Waar vind ik meer informatie over de uitspraak van het Kifid over rente op een doorlopend krediet?

Op deze pagina leest u hier meer over.

Waarvoor staat ‘Wwft’ en wat houdt dit in?

‘Wwft’ is de afkorting voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het doel van deze wet is het voorkomen dan wel bestrijden van het witwassen van geld en financieren van terrorisme, om de integriteit van de financiële markten te waarborgen.

Wat is het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van Alpha Credit Nederland, onderdeel van ALFAM B.V.?

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van ALFAM Consumer Credit is 005361928.

Wat is jullie IBAN-rekeningnummer?

Ons IBAN-rekeningnummer voor Alpha Credit Nederland is NL85 ABNA 0242 3392 71.

Hoe neem ik contact op met Alpha Credit Nederland?

Heeft u een Huurkoop, Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet?

Per e-mail

U kunt een e-mail sturen naar info@acred.nl.

Per post:

Alpha Credit Nederland BV

t.a.v. de afdeling Klantenservice

Postbus 178

3980 CD BUNNIK

Telefonisch:

Het telefoonnummer van onze afdeling Klantenservice is: (030) 659 67 00.  We zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 17:30 uur.


Heeft u een (Financial) Lease Overeenkomst

Per e-mail

U kunt een e-mail sturen naar leasebeheer@acred.nl.

Per post:

Alpha Credit Nederland BV

t.a.v. de afdeling Leasebeheer

Postbus 178

3980 CD BUNNIK

Telefonisch:

Het telefoonnummer van onze afdeling Leasebeheer is: (030) 659 67 01.  We zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 17:30 uur

Wat is de klachtenprocedure van Alpha Credit Nederland

Heeft u een klacht? Dat vinden we vervelend en we lossen dit graag zo snel mogelijk samen met u op. Onze klachtenregeling werkt als volgt:

– Neem eerst contact op met uw tussenpersoon en maak samen afspraken om uw klacht te verhelpen.

– Komt u er samen niet uit? Dan kun u een mail sturen met uw klacht naar Alpha Credit Nederland. Vermeld uw naam, uw adresgegevens en uw contractnummer.

Als wij er gezamenlijk niet uitkomen, kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid is een onafhankelijke intermediair. Zij bemiddelen tussen financiële dienstverleners en consumenten als er een probleem is.

> Lees hier onze volledige klachtenregeling.

Welke producten biedt Alpha Credit Nederland aan?

Alpha Credit Nederland biedt per 1 april 2022 geen leningen meer aan. Voor een Persoonlijke Lening kunt u terecht bij DEFAM. DEFAM is, net als ACN, een merk van ALFAM Consumer Credit.

Voldoet Alpha Credit Nederland aan de eisen van de Wft?

Alpha Credit Nederland B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam) en heeft een vergunning (nr. 12012518) om Consumptief Krediet te mogen aanbieden. Alpha Credit Nederland B.V. is onderdeel van ALFAM Consumer Credit.

Waarom kiezen voor Alpha Credit Nederland?

Alpha Credit Nederland bood tot 1 april 2022 Financial Lease aan. U kunt geen lening meer afsluiten. Voor een Persoonlijke Lening kunt u terecht bij DEFAM. DEFAM is, net als ACN, een merk van ALFAM Consumer Credit.

Productinformatie

Wat zijn de voorwaarden van onze Huurkoop?

De (actuele) voorwaarden van onze Huurkoop leest u hier hieronder: voorwaarden Huurkoop

Wat zijn de voorwaarden van onze Persoonlijke Lening?

De (actuele) voorwaarden van onze Persoonlijke Lening leest u hier hieronder: voorwaarden Persoonlijke Lening

Renteaanpassing consumptief Doorlopend Krediet

Ik heb bericht gehad dat mijn rente wijzigt per 1 juni. Waarom?

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft geoordeeld dat de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten de ontwikkeling van de marktrente niet altijd voldoende had gevolgd. Uit deze uitspraak volgde dat wij de rente op uw Doorlopend Krediet in lijn moesten brengen met de marktrente.

 

In april 2023 is er onder leiding van het Kifid een geschikte en representatieve rentemaatstaf gevonden om de ontwikkeling van uw variabele rente te bepalen. Dat is de variabele rente op nieuwe woninghypotheken. U kunt het verloop van deze rentereeks altijd inzien op de website van DNB, onder ‘Woninghypotheken Zuiver nieuwe leningen – Nieuwe contracten – Totaal – Variabel en <= 1 jaar’.

 

Wij passen daarom nu uw rente aan, zodat die weer dezelfde ontwikkeling volgt als de marktrente. De marktrente is tussen uw laatste rentewijziging en nu flink gestegen. We wijzigen daarom uw rente in één keer.

Wilt u meer weten over de uitspraken van het Kifid en de variabele rente op doorlopende kredieten? Bekijk dan de veelgestelde vragen hierover op alfam.nl/compensatieregeling. U kunt ook bellen met ons speciale Team Rentecompensatie: 088 – 226 26 06 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30).

Waar vind ik extra informatie over de uitspraken van het Kifid over variabele rente op doorlopend krediet?

U kunt altijd terecht op alfam.nl/compensatieregeling voor meer informatie over dit onderwerp. U vindt hier de veelgestelde vragen, uitleg over de uitspraken van het Kifid en de manier waarop we onze klanten voor te veel betaalde variabele rente gaan compenseren.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel dan gerust met ons speciale Team Rentecompensatie via 088 – 226 26 06 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30).

Wat gebeurt er met mijn maandtermijn?

Stijgt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde*. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald.

 

Daalt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde*. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

 

U kunt uw looptijd verkorten door tussentijds extra aflossingen te doen, of uw maandbedrag te verhogen. Uw schuld neemt af en uw saldo staat daardoor korter open. Neem contact op met onze afdeling Klantenservice via 030 – 659 67 00. 

 

*Voor enkele producten geldt dit niet. U kunt dit nakijken op uw afschrift. Of neem contact op met onze Klantenservice via 030 – 659 67 00.

Wat is variabele rente?

Een variabele rente kan tijdens de looptijd stijgen of dalen. Voor Doorlopend Krediet bepalen we de rentewijziging aan de hand van de variabele rente op nieuwe woninghypotheken. Dit is ook de maatstaf die het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hanteert. U kunt het verloop van deze rentereeks altijd inzien op de website van DNB, onder ‘Woninghypotheken Zuiver nieuwe leningen – Nieuwe contracten – Totaal – Variabel en <= 1 jaar’.

 

Stijgt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald. Daalt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

Goed om te weten: als uw rentepercentage stijgt, krijgt u hierover altijd bericht, uiterlijk 30 dagen van tevoren.

Waar kan ik mijn huidige rentetarief inzien?

U kunt dit altijd nakijken op uw afschrift.

Hoe bepalen jullie of mijn variabele rente stijgt of daalt?

Met de wijziging die u vanaf 1 juni heeft ontvangen, is de variabele rente op uw Doorlopend Krediet in lijn gebracht met de uitspraken van het Klachteninstituur Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid heeft namelijk geoordeeld dat de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten de ontwikkeling van de marktrente niet altijd voldoende heeft gevolgd.

Om de ontwikkeling van de variabele rente op uw Doorlopend Krediet te bepalen, gebruiken wij voortaan de variabele rente op nieuwe woninghypotheken als maatstaf. Dit is ook de maatstaf die het Kifid hanteert.

Stijgt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken met bijvoorbeeld 0,5%? Dan stijgt de variabele rente op uw Doorlopend Krediet ook met 0,5%. Daalt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken bijvoorbeeld met 0,5%? Dan daalt de rente op uw Doorlopend Krediet ook met 0,5%. U kunt het verloop van deze rentereeks altijd inzien op de website van DNB, onder ‘Woninghypotheken Zuiver nieuwe leningen – Nieuwe contracten – Totaal – Variabel en <= 1 jaar’.

Mag Alpha Credit zelf zijn rente bepalen?

Ja, dat mag. Maar er geldt wel altijd een wettelijk maximum dat door de overheid wordt bepaald. Meer informatie vindt u hier.

Op advies van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is de variabele rente op nieuwe woninghypotheken de maatstaf om de wijziging van uw variabele rente te berekenen. Stijgt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken met bijvoorbeeld 0,5%? Dan stijgt de variabele rente op Doorlopend Krediet ook met 0,5%. Daalt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken bijvoorbeeld met 0,5%? Dan daalt de rente op Doorlopend Krediet ook met 0,5%.

Informeert Defam de klant altijd als de rente wijzigt?

Ja, dit zijn we wettelijk verplicht. Als de rente stijgt, doen we dat minstens 30 dagen vóór de nieuwe variabele rente geldt.

Wat kan ik hierna verwachten?

Wij beoordelen elke maand of uw variabele rente moet worden aangepast. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente. Gaat uw rentetarief omhoog? Dan vertellen we u dat minimaal 30 dagen van tevoren. U kunt uw huidige rentetarief altijd nakijken op uw afschrift. Lees meer onder ‘Hoe bepalen jullie of mijn variabele rente stijgt of daalt?’

Waar kan ik terecht als ik andere vragen heb over mijn rentewijziging en de uitspraken van het Kifid?

Er zit een speciaal team voor u klaar voor vragen over de berekening van uw variabele rente en de uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit Team Compensatieregeling is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.30 op telefoonnummer: 088 – 226 26 06.

Ik wil graag een rekenvoorbeeld van een rentewijziging.

–         Uw huidige variabele rente is 7%.

–          De variabele rente op nieuwe woninghypotheken stijgt met 0,5%.

–          De variabele rente op uw Doorlopend Krediet stijgt ook met 0,5% en wordt 7,5%.

Uw maandbedrag blijft gelijk. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald.

–          Uw huidige variabele rente is 7%.

–          De variabele rente op nieuwe woninghypotheken daalt met 0,5%.

–          De variabele rente op uw Doorlopend Krediet daalt ook met 0,5% en wordt 6,5%.

 

Uw maandbedrag blijft gelijk. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

 

Elke maand kijken we of de rente op uw Doorlopend Krediet moeten aanpassen. Gaat uw rente omhoog? Dan informeren we u minimaal 30 dagen van tevoren.

Kan ik oversluiten naar een lening met vaste rente?

Wilt u weten of oversluiten naar een Persoonlijke Lening met een vaste rente een mogelijkheid is? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw afschrift.

Mijn Doorlopend Krediet met variabele rente past niet meer bij mijn situatie. Wat nu?

U kunt proberen vervroegd af te lossen met een afbetaling in één keer, of door extra af te lossen, of uw maandbedrag te verhogen. Neem contact op met onze afdeling Klantenservice via 030 – 659 67 00. Wilt u weten of oversluiten naar een Persoonlijke Lening met een vaste rente een mogelijkheid is? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw afschrift.

Meer informatie over tussentijds extra aflossen vindt u in de categorie ‘Aflossen en opnemen van uw lening’.

Bieden jullie een alternatief aan voor mijn Doorlopend Krediet?

Heeft u behoefte aan een nieuwe of een andere lening, dan sluit de Persoonlijke Lening misschien aan bij uw situatie. Neem dan contact op met uw tussenpersoon om de mogelijkheden te bespreken. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw rekeningoverzicht.

Veiligheid

Meer informatie over veiligheid

Uw veiligheid staat voorop. Meer informatie over veilig gebruik, het melden van phishing of zwakke plekken in IT-systemen leest u hier.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Mijn financiële situatie is veranderd

Een faillissement heeft gevolgen voor uw lening. Past uw lening dan nog bij uw nieuwe omstandigheden? Neem in dergelijke situaties zéker contact op. Vaak geldt: hoe eerder u contact met ons opneemt, hoe beter wij u kunnen helpen.

Ik verwacht betaalproblemen. Wat nu?

Denkt u betalingsproblemen te krijgen? Of heeft u al een betalingsachterstand? Bel ons; wij willen dat al onze klanten hun lening zorgeloos kunnen gebruiken. U kunt zelf ook veel doen om uw schulden te regelen.

Kan ik het overschrijvingsbewijs deel 2 naar iemand anders laten sturen?

Dat kan voor uw zakelijke krediet. Stuur ons de volgende gegevens:

– Een brief waarin u aangeeft wie de nieuwe eigenaar.

– De naam en adresgegevens van de nieuwe eigenaar.

– U kunt de documenten inscannen en naar ons mailen. Zodra u het contract heeft afgelost, sturen we het overschrijvingsbewijs deel 2 naar de nieuwe eigenaar.

Ons e-mailadres is: leasebeheer@alfam.nl

Kan ik een aflossingsschema ontvangen?

U kunt dit voor uw zakelijke krediet per e-mail bij ons aanvragen via leasebeheer@alfam.nl.

Hoe geef ik een scheiding door?

U kunt uw scheiding melden via onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer op (030) 659 67 00.

Hoe kan ik een overlijden doorgeven?

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare.

Om u te helpen bij het afhandelen van de lening(en) die de overledene bij Alpha Credit Nederland heeft lopen, kunt u het overlijden melden via onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer op (030) 659 67 00.

Kan ik een maand geen betaling doen?

Nee. U moet elke maand een deel van uw lening terugbetalen.

Bij de meeste leningen betaalt u een deel van de lening  terug en een deel rente. Verwacht u dat u het maandbedrag niet kunt betalen?

Of heeft u al een betalingsachterstand? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer via telefoonnummer (030) 659 67 00. We zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Kan ik mijn kredietovereenkomst ontbinden?

Heeft u een contract getekend, maar wilt u de lening toch niet afsluiten? Dan kunt u het contract ontbinden. Doe dat binnen veertien dagen na de datum die op het contract staat. Stuur een brief naar de Klantenservice (Postbus 178, 3980 CD Bunnik). Vermeld daarin de volgende gegevens:

– Uw naam, adres en contractnummer.
– De reden dat u de overeenkomst ontbindt.
– Uw handtekening.

Let op: u moet het geleende bedrag en de verschuldigde rente binnen 30 dagen op onze rekening terugstorten.

Hoe lang duurt het voordat een wijziging is doorgevoerd?

Wij doen ons best om alle wijzigingen binnen vijf werkdagen door te voeren.

Hoe geef ik een nieuw telefoonnummer door?

Heeft u een nieuw telefoonnummer? U kunt dit eenvoudig aan ons doorgeven door onderstaande gegevens te mailen naar info@acred.nl

– Voornaam
– Achternaam
– Contractnummer
– E-mailadres
– Oude telefoonnummer
– Nieuwe telefoonnummer

Zodra wij de wijziging hebben doorgevoerd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Bent u verhuisd? U kunt eenvoudig uw adreswijziging aan ons doorgeven door onderstaande gegevens te mailen naar info@acred.nl

– Voornaam
– Achternaam
– Contractnummer
– E-mailadres
– Geef aan: wie verhuist er mee? En wie niet?
– Volledig oude adres
– Volledig nieuwe adres

Een bewijsstuk waar uw nieuwe adres op staat: een salarisstrook, een bankafschrift, een getekend huurcontract, een getekende hypotheekofferte of uittreksel GBA (Gemeentelijke Basis Administratie).

Zodra wij de wijziging hebben doorgevoerd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.

Hoe geef ik een nieuw bankrekeningnummer door?

U kunt eenvoudig uw bankrekeningnummer wijzigen door onderstaande gegevens te mailen naar info@acred.nl

– Voornaam
– Achternaam
– Adresgegevens
– Contractnummer
– E-mailadres
– Oud bankrekeningnummer
– Nieuw bankrekeningnummer

Stuur een kopie van het bankafschrift of bankpas van uw nieuwe banknummer mee. Let op: Zorg ervoor dat op de kopie duidelijk uw naam en nieuwe bankrekeningnummer zichtbaar zijn. Zodra wij uw bankrekeningnummer hebben gewijzigd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.