Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Uw rechten

 

Recht van bezwaar
Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’, heeft u het recht om bezwaar te maken. Misschien wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Toch mogen wij dat soms wel doen, zelfs als u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld om fraude te bestrijden, risico’s te beheersen of om onderzoek te doen naar ongebruikelijke transacties. Natuurlijk houden wij ons hierbij aan de wet.

U kunt wel altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel voor direct marketing doeleinden via uw cookie-instellingen.

Recht van bezwaar voor direct marketing
Als wij u aanbiedingen voor onze producten en diensten sturen en u die niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier altijd voor uitschrijven. Dit kunt u doen bij ieder marketingbericht.

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

U heeft het recht een overzicht op te vragen van alle persoonsgegevens die wij van u gebruiken.
Kloppen uw persoonsgegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen.
U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens te wissen. Alleen kunnen wij dit niet altijd doen, en wij hoeven het ook niet altijd te doen. Bijvoorbeeld als wij op grond van de wet uw persoonsgegevens langer moeten bewaren.
U kunt ons ook vragen tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:

  • u denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn;
  • wij maken ten onrechte gebruik van uw persoonsgegevens;
  • wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar ú heeft ze nog wel nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • wanneer u bezwaar maakt.

Recht op dataportabiliteit (recht op het overdragen van persoonsgegevens)

Wilt u de persoonsgegevens hebben die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst? Dat kan, maar alleen als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Dat heet ‘dataportabiliteit’.

Let op de veiligheid van uw persoonsgegevens

  • Controleer waarvoor de partij aan wie u uw persoonsgegevens wilt geven deze wil gebruiken. Lees bijvoorbeeld het privacy statement op de website van die partij.
  • Wilt u uw persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat uw eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is gehackt (of kan worden gehackt). Uw financiële gegevens kunnen voor criminelen heel interessant zijn.

Uitoefenen klantrechten

Om gebruik te maken van uw klantrecht kunt u een brief sturen naar ALFAM, afdeling klantenservice, Postbus 178, 3980 CD, Bunnik. Of stuur een e-mail naar info@alfam.nl In verband met de verificatie van uw identiteit zullen we u bij het uitoefenen van een klantrecht vragen een aantal controlevragen te beantwoorden.