Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor uw gegevens is ALFAM Holding N.V. (ALFAM). ALFAM is een 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO Bank). ALFAM biedt leningen aan via de merken: Alpha Credit Nederland B.V., DEFAM B.V., Credivance N.V., ABN AMRO Kredieten B.V. en GreenLoans, een handelsnaam van DEFAM B.V. Dit privacy statement is van toepassing op de hiervoor genoemde kredietverstrekkende merken van ALFAM Holding N.V.

Heeft u vragen over dit privacy statement? Stuur dan een e-mail naar de Privacy Officer van ALFAM: privacyoffice@alfam.nl. ABN AMRO Bank heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. Een e-mail naar deze functionaris kunt u sturen naar privacy.office@nl.abnamro.com.

ALFAM Holding N.V. en uw persoonsgegevens

In dit privacy statement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Voor een aantal apps of websites kan het gebruik van persoonsgegevens afwijken van wat wij beschrijven in dit privacy statement. In die gevallen vindt u een ander privacy statement in de app of krijgt u aanvullende informatie bij de specifieke online dienst. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Voor wie is dit privacy statement bedoeld?

Bent u klant van ons of heeft u interesse getoond in een bepaald product door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt dit privacy statement voor u. Mogelijk bezoekt u onze website of gebruikt u een van onze apps. Ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt dit privacy statement.

Daarnaast kan het zijn dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die geen overeenkomst met ons hebben. Bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij bedrijven waaraan wij onze diensten verlenen, van aandeelhouders van deze bedrijven, of van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van deze bedrijven. We mogen ook gegevens verwerken van personen die bijvoorbeeld borg staan voor onze klanten.

Bent u een van deze personen? Dan is dit privacy statement ook voor u bedoeld.

Op een ander moment nalezen?

U kunt ons privacy statement opslaan op uw computer of naar uw e-mailadres versturen.

Wijziging van het privacy statement

Veranderingen in de wet of in onze diensten en producten kunnen gevolgen hebben voor hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. We passen dan het privacy statement aan en informeren u daarover bijvoorbeeld middels een vermelding op onze website en in de MijnOmgeving.

Heeft u een klacht of is iets onduidelijk?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over dit privacy statement. Wij helpen u graag. U kunt een e-mail sturen naar privacyoffice@alfam.nl. Bent u het niet eens met hoe wij omgaan met uw gegevens? Stuur dan een brief naar ALFAM, afdeling klantenservice, Postbus 178, 3980 CD, Bunnik. Of u kunt een e-mail sturen naar info@alfam.nl