Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Bewaren persoonsgegevens

 

Hoe bepalen wij hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang als nodig is voor het bereiken van het doel.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan waar wij ons aan moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de algemene administratieplicht voor bedrijven (Burgerlijk Wetboek), de belastingwetgeving of de wetgeving voor financiële ondernemingen (Wet financieel toezicht).

Na het verstrijken van de bewaartermijn anonimiseren we de persoonsgegevens waardoor de gegevens niet meer herleidbaar zijn naar een persoon en ze dus geen persoonsgegevens meer zijn.

Daarnaast zijn er redenen om klantgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld voor ons risicomanagement, om veiligheidsredenen of om goed om te kunnen gaan met claims, onderzoeken of rechtszaken. Waar mogelijk bewaren we deze klantgegevens dan wel in een archief en niet in onze dagelijkse systemen.