Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen:

  • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen.
  • Wij zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw persoonsgegevens.
  • Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Juist vanwege uw veiligheid kunnen wij geen details noemen over welke maatregelen wij precies nemen. Hieronder een paar voorbeelden van veiligheidsmaatregelen waarmee u misschien wel eens te maken hebt gehad:

  • Beveiligen van onze online diensten.
  • In twee stappen vaststellen wie u bent (authenticatie).
  • Controlevragen wanneer u met ons belt.
  • Eisen aan de manier van versturen van vertrouwelijke documenten.

Veiligheid is iets waar wij ook sámen met u verder aan willen werken. Bijvoorbeeld om phishing tegen te gaan. Phishing is een vorm van fraude waarbij een consument naar een bepaalde (valse) website wordt gelokt om daar persoonlijke gegevens in te vullen. Heeft u met phishing (of het vermoeden ervan) te maken gehad? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan ons door een e-mail te sturen naar compliance@alfam.nl.

Het waarschuwingssysteem van de banken en financieel dienstverleners

Om de veiligheid van de financiële sector te beschermen, hebben financiële instellingen in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij controleren of iemand:

  • ooit fraudeerde;
  • ooit probeerde te frauderen;
  • op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de sector.

Op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) leest u meer over dit waarschuwingssysteem en hoe dit werkt.

Uw persoonsgegevens buiten Europa

Uw persoonsgegevens worden ook buiten Europa verwerkt. Daarvoor gelden extra regels. Want niet alle landen hebben dezelfde strenge privacyregels als de Europese Unie.

Delen van persoonsgegevens binnen onze groep

Wij mogen uw persoonsgegevens buiten Europa delen binnen de ABN AMRO Groep (inclusief haar directe en indirecte dochtermaatschappijen en branches en andere entiteiten). Dit doen wij volgens ons wereldwijde interne beleid, de Binding Corporate Rules (BCRs). Dit beleid is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met andere dienstverleners

Soms verwerken andere bedrijven of instanties buiten Europa uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in het kader van een uitbestedingsovereenkomst. Wij zorgen er dan voor dat wij met die partijen een aparte overeenkomst hebben gesloten die voldoet aan de Europese standaard, zoals de ‘EU model clauses’.