Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Betaalpauze

Wij begrijpen dat u vragen heeft over de betaalpauze voor uw aflopend krediet. Deze hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Wat houdt de betaalpauze in?

Als gevolg van de coronacrisis konden klanten t/m 31 juli 2020 een betaalpauze van 3 maanden aanvragen. Dit betekende dat een klant 3 maanden geen rente plus aflossing hoefde te betalen. Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om de betaalpauze aan te vragen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze betaalpauze?

U kwam in aanmerking voor de betaalpauze indien de coronacrisis u raakte en u hierdoor verwachtte in betalingsproblemen te komen. In enkele gevallen was het mogelijk dat u niet in aanmerking kwam voor de betaalpauze. Bijvoorbeeld als er sprake was van fraude of een uitwinningsprocedure, kon het zijn dat u niet aanmerking kwam. Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om de betaalpauze aan te vragen.

Hoe lang geldt deze regeling?

Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om de betaalpauze aan te vragen. Als u voor die tijd de betaalpauze heeft aangevraagd en heeft ontvangen, hoeft u drie maanden geen maandtermijn te betalen. U ontvangt ongeveer zes weken voordat u weer moet betalen een brief van ons.

Voor welke producten kan ik een betaalpauze aanvragen?

De betaalpauze gold voor alle kredieten van Alpha Credit Nederland (ACN), DEFAM, GreenLoans en Credivance. Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om de betaalpauze aan te vragen.

Moet ik na afloop van de betaalpauze de 3 maanden in één keer betalen?

Nee, de looptijd van uw contract wordt met 3 maanden verlengd. De maandtermijn en de totale kredietsom blijven ongewijzigd, de looptijd wordt verlengd met de looptijd van de betaalpauze. De langere looptijd wordt doorgegeven aan het BKR.

Kan ik ook langer dan drie maanden gebruikmaken van de betaalpauze?

De betaalpauze heeft een looptijd van 3 maanden. Het is niet mogelijk om langer dan deze periode gebruik te maken van de betaalpauze. Vanaf 1 augustus 2020 kunt u geen betaalpauze meer aanvragen. Verwacht u dat het na de betaalpauze nog steeds moeilijk is om uw maandtermijnen te betalen? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer op telefoonnummer: 030 – 659 67 00. We vinden het belangrijk dat uw lening ook na de betaalpauze bij uw financiële situatie past en kijken graag samen of er een andere passende oplossing is.

Kan ik ook korter dan drie maanden gebruikmaken van de betaalpauze?

Het is niet mogelijk om korter dan drie maanden gebruik te maken van de betaalpauze.

Kan ik toch aflossen tijdens deze betaalpauze?

U kunt niet extra aflossen tijdens de betaalpauze. U heeft de betaalpauze aangevraagd omdat u financieel geraakt werd door de coronacrisis. Wij gaan er daarom vanuit dat u geen financiële ruimte heeft om extra af te lossen.

Betaal ik extra kosten voor de betaalpauze?

Er worden geen extra administratieve kosten in rekening gebracht voor de betaalpauze. Ook berekenen we geen extra rente. De maandtermijn en de totale kredietsom blijven ongewijzigd.

Wat als de crisis langer dan 3 maanden duurt?

De betaalpauze duurt maximaal drie maanden, ongeacht de duur van de crisis. U kunt dus niet langer dan drie maanden gebruikmaken van de betaalpauze. Verwacht u dat u in de betalingsproblemen komt? Neem dan contact met ons op.

Geldt de betaalpauze ook voor nieuwe leningen of een verhoging van leningen?

Nee, het was alleen mogelijk om een betaalpauze aan te vragen als uw contract vóór 1 april 2020 was ingegaan of uitbetaald.

Heeft de betaalpauze, fiscaal gevolgen voor mij?

De betaalpauze kan fiscaal gevolgen hebben voor u, neem hiervoor contact op met uw tussenpersoon of een fiscaal adviseur.

Ik heb momenteel een betaalpauze op mijn lening. Kan ik nog een nieuwe lening aanvragen?

Als er op uw huidige lopende lening een betaalpauze van toepassing is, kunt u geen nieuwe lening aanvragen. Nadat de betaalpauze is afgelopen, kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Hoe vraag ik deze betaalpauze aan?

Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om de betaalpauze aan te vragen.

Wat heeft ABN AMRO te maken met mijn lening?

Leningen van Alpha Credit Nederland (ACN), DEFAM, GreenLoans en Credivance vallen onder ALFAM Consumer Credit. ALFAM Consumer Credit is een 100% dochter van ABN AMRO.

Heeft het gebruikmaken van de betaalpauze effect op mijn BKR notering?

Uw lening wordt standaard geregistreerd bij het BKR. Door de Betaalpauze wordt de looptijd van uw lening verlengd met de duur van de betaalpauze. Deze wijziging geven wij door aan het BKR.

Wat zijn de gevolgen voor de looptijd van mijn lening?

De (theoretische) looptijd wordt verlengd met de looptijd van de betaalpauze. Voorbeeld: als u uw lening oorspronkelijk in 60 maanden zou terugbetalen, wordt dit 63 maanden.

Blijft mijn maandtermijn na 3 maanden gelijk?

Ja, de maandtermijn blijft ongewijzigd na de betaalpauze.

Ik betaal mijn maandelijkse maandtermijnen altijd zelf en maak geen gebruik van een automatische incasso. Hoe gaat de betaalpauze dan in zijn werk?

Als u elke maand zelf de maandtermijn aan ons overmaakt, dan hoeft u dit vanaf de ingangsdatum van uw betaalpauze gedurende drie maanden niet te doen. Vergeet niet na afloop van de betaalpauze weer maandelijks uw maandtermijnen aan ons over te maken; via een periodieke overboeking bijvoorbeeld. U ontvangt ongeveer zes weken voordat u weer moet betalen een brief van ons.

Kan ik boetevrij aflossen?

Afhankelijk van uw kredietproduct kunt u veelal boetevrij aflossen. Kijk dit na in uw contractvoorwaarden of neem contact op met uw tussenpersoon.

U kunt niet extra aflossen tijdens de betaalpauze. U heeft de betaalpauze aangevraagd omdat u financieel werd geraakt door de coronacrisis. Wij gaan er daarom vanuit dat u geen financiële ruimte heeft om extra af te lossen.

Ik heb momenteel een achterstand op mijn lening. Kom ik in aanmerking voor de betaalpauze?

De betaalpauze was ook mogelijk in het geval van een betalingsachterstand. Vanaf 1 augustus 2020 is het echter niet meer mogelijk om de betaalpauze aan te vragen.

Wat gebeurt er als ik al een betalingsregeling heb?

De betaalpauze was ook mogelijk in het geval van een betalingsregeling, mits u de betaalafspraken goed nakomt. Vanaf 1 augustus 2020 is het echter niet meer mogelijk om de betaalpauze aan te vragen.

Is het toegestaan om opnames te doen van mijn doorlopend krediet tijdens de betaalpauze?

Tijdens de betaalpauze zal uw krediet worden geblokkeerd voor heropnames en is het dus niet mogelijk om een opname te doen.

Kan ik de incassodatum van mijn lening aanpassen?

Tijdens de betaalpauze is het niet mogelijk om de incassodatum van uw lening te wijzigen.

Wanneer stopt mijn betaalpauze?

De einddatum van uw betaalpauze is drie maanden na de datum waarop uw betaalpauze is ingegaan. U ontvangt ongeveer twee weken voordat uw betaalpauze afloopt een brief van ons met meer informatie.

Wat moet ik doen als ik na de betaalpauze mijn maandlasten nog steeds niet kan betalen?

Verwacht u dat het na de betaalpauze nog steeds moeilijk wordt om uw maandtermijnen te betalen? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer op telefoonnummer: 030 – 659 67 00. We vinden het belangrijk dat uw lening ook na de betaalpauze bij uw financiële situatie past en kijken graag samen of er een andere passende oplossing is.

Waarom is mijn krediet nog geblokkeerd terwijl mijn betaalpauze is beëindigd?

Als uw krediet voor de betaalpauze al was geblokkeerd, dan blijft deze opnameblokkade ook van toepassing na de betaalpauze.
Als u voor de betaalpauze geld kon opnemen van uw krediet, dan is uw krediet tijdens de betaalpauze geblokkeerd. Deze blokkade blijft staan totdat wij hebben vastgesteld dat uw krediet past bij uw financiële situatie. Dit kunnen wij vaststellen op basis van de zogenaamde ‘betaalbaarheidstoets’. Om deze toets te starten hebben wij het ingevulde ‘Formulier toetsen betaalbaarheid’ van u nodig. U heeft hierover ongeveer twee weken voor uw betaalpauze is beëindigd een brief ontvangen. Als bijlage bij deze brief is het formulier meegestuurd. Heeft u het formulier niet ontvangen of kunt u deze niet meer vinden neem dan contact op met de de afdeling Klantenservice op: 030 – 659 67 00.

Wat gebeurt er met mijn betaalregeling na de betaalpauze?

De betaalafspraken die u had voorafgaand aan de betaalpauze blijven gehandhaafd. Verwacht u dat deze afspraken niet meer passen bij uw situatie of komt u in de betalingsproblemen? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer op telefoonnummer: 030 – 659 67 00.

Wanneer moet ik weer mijn eerste reguliere maandtermijn betalen?

De datum van uw eerste betaling na de betaalpauze is afhankelijk van de datum waarop uw betaalpauze is ingegaan en weer afloopt. U heeft drie maanden geen maandtermijn hoeven betalen en moet de eerste reguliere maandtermijn weer betalen in de vierde maand. U ontvangt twee weken voordat uw betaalpauze afloopt een brief van ons waarin staat wanneer u uw eerste reguliere maandtermijn weer moet betalen.

Moet ik na de betaalpauze zelf iets doen om mijn maandtermijnen weer te betalen?

Maakt u gebruik van een automatische incasso, dan hoeft u niets te doen en wordt uw maandtermijn door ons afgeschreven. Als u elke maand zelf uw maandtermijn overmaakt, dan moet u dit na afloop van de betaalpauze zelf weer doen (bijvoorbeeld via een periodieke overboeking). U ontvangt twee weken voordat uw betaalpauze afloopt een brief van ons waarin staat wanneer u uw eerste reguliere maandtermijn weer moet betalen.

Ik heb een brief ontvangen waarin mij wordt gevraagd het ‘Formulier toetsen betaalbaarheid’ in te vullen terwijl ik geen moeite heb om na de betaalpauze mijn maandlasten te betalen. Moet ik dat dan alsnog doen?

Ja, als u een brief van ons heeft ontvangen waarin we u vragen het ‘Formulier toetsen betaalbaarheid’ in te vullen, dan verzoeken we u om dit te doen en het formulier aan ons terug te sturen. Ook als u verwacht uw maandlasten te kunnen betalen. Zo kunnen wij gezamenlijk bepalen of uw krediet past bij uw financiële situatie. Wij nemen binnen 4 weken na ontvangst van het formulier contact met u op. Als wij het formulier niet van u ontvangen, dan blijft uw krediet geblokkeerd voor heropnames. U kunt dan geen geld opnemen

Waarom wordt de betaalpauze niet verlengd?

De betaalpauze was een tijdelijke oplossing na de uitbraak van het coronavirus en kan niet verlengd worden. Inmiddels vindt er versoepeling plaats van de coronamaatregelen en is er meer duidelijkheid over de steunmaatregelen vanuit de overheid. Dat geeft ons reden om de betaalpauze niet meer aan te bieden. Als u uw maandlasten voor uw lening niet kunt betalen, is er mogelijk sprake van een structureel probleem. Wij kijken dan graag naar uw persoonlijke situatie om samen een oplossing te zoeken.