Let op! Geld lenen kost geld.

Over op SEPA

dinsdag 1 oktober 2013

Op 5 oktober aanstaande gaan we over op SEPA

Is er een verschil tussen betalen in Nederland en in andere Eurolanden?
Nu nog wel. Maar vanaf 1 februari 2014 zijn er geen verschillen meer. Er komt één grote Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA). Voor banken en bedrijven is dit een grote omslag. U als consument merkt hier nauwelijks iets van. Wilt u weten welke wijzigingen er zijn? We hebben de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet.

Algemene vragen

 • Wat is de belangrijkste wijziging voor u? Lees meer

  U krijgt een langer rekeningnummer: IBAN (International Bank Account Number). IBAN = uw huidige rekeningnummer met een aantal aanvullingen. Zo komen vóór uw rekeningnummer een aantal aanvullingen: de landcode NL, een controlegetal (2 cijfers), een code voor uw bank ( 4 letters) en één of meer nullen. Als u buitenlandse betalingen deed, dan gebruikte u dit IBAN al. Vanaf 1 februari 2014 vervangt IBAN uw huidige rekeningnummer. Dus ook voor betalingen binnen Nederland.

 • Wilt u weten wat uw nieuwe IBAN is? Lees meer

  In veel gevallen weet u uw IBAN al. Mocht dit niet het geval zijn:
  Ga naar de IBAN-convertor via: www.ibanbicservice.nl.
  Hier kunt u uw huidige rekeningnummer invullen. U krijgt dan te zien wat uw IBAN is.

Heeft u een Doorlopend Krediet?
(Zoals bijvoorbeeld een Doorlopend Krediet, Doorlopend Krediet met uitgestelde Betaling, Rente Krediet, WOZ-Rente Krediet of WOZ-Doorlopend Krediet)

 • Moet u uw machtiging voor maandelijkse incasso aanpassen? Lees meer

  Nee, dit is niet nodig. U heeft ons gemachtigd om maandelijks een incasso uit te voeren. Deze machtiging wordt door ons automatisch omgezet naar SEPA/IBAN. Hiervoor hoeft u niets te doen.

 • Wat verandert er aan uw maandafschrift? Lees meer

  U ontvangt 1 x per maand uw maandafschrift. Hierop staan alle wijzigingen die in de maand daarvoor hebben plaatsgevonden. Dit overzicht blijft u vanzelfsprekend ontvangen. We passen uw maandafschrift op twee punten aan:

  1. In de linkerkolom van uw maandafschrift ziet u op welke datum we de volgende incasso doen. En welk bedrag we incasseren. U ziet dit op de maandafschriften vanaf november 2013. Betaalt u niet via automatische incasso, dan verandert er niets voor u.
  2. Op de achterkant van uw maandafschrift stonden altijd de veelgestelde vragen. Vanaf oktober vindt u deze alleen nog terug op onze website.

 • Verandert er iets aan de manier van incasseren? Lees meer

  Nee, de manier waarop we incasseren verandert niet. U krijgt wel eerder bericht van het exacte bedrag dat we incasseren. Vanaf november treft u op uw maandafschrift de volgende reguliere incassodatum en het volgende incassobedrag aan. Het kan gebeuren dat u die maand extra aflost of juist extra opneemt. Hierdoor is het incassobedrag dat op uw maandafschrift stond, niet meer juist. Op zo’n moment krijgt u een extra bericht van ons met daarin het juiste incassobedrag.

 • Wat gebeurt er als er niet voldoende geld op uw rekening staat? Lees meer

  Kunnen wij uw maandbedrag niet op de juiste datum van uw rekening incasseren? Dan doen we een herincasso. Dit doen wij op de vijftiende van de maand.

 • Ik zie een Incassant-ID. Wat is het? Lees meer

  Alle bedrijven die een incasso-opdracht kunnen uitvoeren, krijgen een Incassant-ID ook wel Creditor-ID genoemd. Het is een unieke code die bestaat uit een combinatie van 19 letters en cijfers. Wij krijgen ook een Incassant ID. U kunt dit ID tegenkomen op uw maandafschrift en uw bankafschrift. U hoeft dit incassant-ID nergens te gebruiken.

Heeft u een Aflopend Krediet?
(Zoals bijvoorbeeld een Persoonlijke Lening, Huurkoop of Financial Lease)

 • Moet u uw machtiging voor maandelijkse incasso aanpassen? Lees meer

  Nee, dit is niet nodig. U heeft ons gemachtigd om maandelijks een incasso uit te voeren. Deze machtiging wordt door ons automatisch omgezet naar SEPA/IBAN. Hiervoor hoeft u niets te doen.

 • Wat is een incasso-overzicht? Lees meer

  We moeten door de SEPA- regelgeving uw incassobedrag van tevoren aankondigen. U heeft van ons hiervoor een incasso-overzicht ontvangen. Op dit overzicht vindt u uw incassobedragen en -data terug voor de gehele resterende looptijd van uw lening. Dit overzicht zat als bijlage bij de brief over SEPA of bij uw contact en uw welkomstpakket. Dit incasso-overzicht verstrekken wij eenmalig, bewaart u het dus goed in uw administratie.

 • Heeft u een Financial Lease overeenkomst? Lees meer

  Indien u een Financial Leaseovereenkomst met ons hebt, dan gaan de SEPA wijzigingen in de tweede helft van december in. U kunt in correspondentie al wel IBAN nummers tegenkomen, ook ontvangt u al een incasso-overzicht.

 • Wat gebeurt er als er niet voldoende geld op uw rekening staat? Lees meer

  Kunnen wij uw maandbedrag niet op de juiste datum van uw rekening incasseren? Dan doen we een herincasso. Dit doen wij op de vijftiende van de maand.