Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Online identificatie van uw klanten

Uw Financial Lease klanten kunnen zich online identificeren. Dit leidt tot meer gemak en snelheid, zowel voor u als uw klant. Voortaan stuurt u uw klant alleen nog een e-mail met een unieke code. Uw klant doet de rest in een paar stappen, met zijn smartphone.

Via deze knop start uw klant het online identificatieproces.

Zo werkt het

In dit stappenplan ziet u hoe online identificatie werkt en wat er verandert. Of bekijk de instructievideo: online identificatie in een paar stappen.

Identificatie: tips bij identificatie en foto’s

Het is belangrijk dat zowel de foto van het identiteitsbewijs van uw klant als de foto van uw klant zelf van goede kwaliteit zijn. Deze tips helpen om goede foto’s te maken:

  • Maak de foto’s bij daglicht en vermijd fel licht van lampen of spotjes;
  • Zorg voor een donkere achtergrond;
  • Heeft uw klant een hoesje om zijn identiteitsbewijs? Haal zijn identiteitsbewijs dan eerst uit het hoesje;
  • Gebruikt uw klant een identiteitskaart of rijbewijs? Vergeet dan niet om ook een foto van de achterzijde te maken.

Veelgestelde vragen

Waarom moet mijn klant worden geïdentificeerd en geverifieerd?

Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht als wij een klantrelatie aangaan. Met het vaststellen en controleren van de identiteit van een klant, weten wij zeker dat deze persoon is wie hij zegt te zijn.

Wat is de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en waarom geldt dit voor Alpha Credit Nederland?

De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) geldt voor financiële instellingen, zoals Alpha Credit Nederland. De wet is bedoeld om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. Omdat wij ons willen inzetten bij het opsporen van financiële criminaliteit, sluit de Wwft goed aan op onze rol van verantwoord kredietverstrekker.

Wat gebeurt er als mijn klant zich niet identificeert?

Voor het afsluiten van het contract is de identificatie van uw klant wettelijk verplicht. Als uw klant zich niet identificeert, zullen wij zijn lening niet uitbetalen.

Waarom introduceren jullie een nieuw online identificatieproces?

Met het nieuwe identificatieproces versnellen we het gehele proces. Dit levert meer gemak en snelheid op voor zowel u als voor uw klant.

Hoe werkt het online identificatieproces?

Bekijk de instructievideo of lees onderstaande uitleg.
● Als wij het contract hebben opgemaakt, ontvangt u een e-mail met een unieke code;
● Stuur deze code door naar uw klant;
● Voor identificatie heeft uw klant zijn smartphone en identiteitsbewijs nodig, bij voorkeur een geldig Nederlands rijbewijs;
● Uw klant gaat naar alphacredit.nl/identificatie, klikt daar op de knop ‘Start online identificatie’ en vult daar de unieke code en zijn geboortedatum in. Gebruikt hij een PC of laptop? Dan moet hij met zijn smartphone de getoonde QR-code scannen om verder te gaan;
● Daarna maakt uw klant met zijn smartphone een foto van zijn identiteitsbewijs. Dit gaat vanzelf. Let op: bij een ID-kaart of rijbewijs moet hij een foto maken van de voor- én achterzijde. De achterzijde bewaren wij echter niet omdat hier het BSN op staat;
● Tot slot maakt uw klant een foto van zichzelf. Deze foto wordt ook vanzelf gemaakt. Dan is hij klaar;
● U ontvangt een e-mail als het identificatieproces van uw klant is afgerond.

Verloopt het identificatieproces ook nog via AMP Groep?

Nee, het nieuwe online identificatieproces vervangt het proces via AMP Groep. Alleen in uitzonderingsgevallen kan nog gebruik worden gemaakt van dit proces; bijvoorbeeld als het u en uw klant écht niet lukt om het online identificatieproces af te ronden of als uw klant zwaarwegende bezwaren heeft tegen online identificatie.

Moet ik het formulier ‘Aanvullende contactgegevens’ nog steeds aanleveren?

Nee, dit formulier is niet meer nodig. In plaats daarvan hebben wij een nieuw formulier ‘Aanvullende gegevens en vragen’. Dit komt in de plaats van het formulier ‘Aanvullende contactgegevens’ en het formulier ‘Aanvullende ondernemingsgegevens’ vervangt.

Is het proces van aanvraag tot uitbetaling verder gelijk gebleven?

Niet helemaal. Er zijn minder formulieren om in te vullen. Er is namelijk een nieuw formulier in de plaats gekomen van het formulier ‘Aanvullende contactgegevens’ en het formulier ‘Aanvullende ondernemingsgegevens’. Het nieuwe samengevoegde formulier ‘Aanvullende gegevens en vragen’ ontvangt u tijdens het aanvraagproces.

Hoe lang doet een klant erover om zichzelf te identificeren?

Dit is meestal in een paar minuten afgerond. Lukt het niet om dit binnen 10 minuten af te ronden, dan verloopt de sessie en moet uw klant opnieuw beginnen.

Wordt het online identificatieproces automatisch gestart?

Nee. U ontvangt na goedkeuring van de aanvraag een e-mail met een unieke code die u moet doorsturen naar uw klant. Uw klant gaat naar alphacredit.nl/identificatie waar hij de code en zijn geboortedatum invult om vervolgens de stappen te doorlopen om zich online te identificeren. U ontvangt een e-mail als uw klant het identificatieproces heeft doorlopen.

Mijn klant geeft aan dat het niet lukt. Wat kan er aan de hand zijn?

Vraag uw klant wat er misgaat en probeer eventueel samen het proces te doorlopen. Misschien helpen de volgende tips.

Foto identiteitsbewijs
● Gebruik de camera aan de achterkant van de smartphone;
● Richt de camera op het identiteitsbewijs en zorg dat het identiteitsbewijs binnen het kader valt. De foto wordt dan automatisch gemaakt;
● Een rood kader betekent dat het niet lukt om een goede foto te maken. Volg dan de uitleg op het scherm totdat het kader groen is: dan is de foto gemaakt;
● Maak de foto’s bij daglicht en vermijd fel licht van lampen of spotjes;
● Zorg voor een donkere achtergrond.

Gebruik identiteitsbewijs
● Identificatie via een paspoort: maak een foto van de pagina met de foto;
● Identificatie via een Europese identiteitskaart of Nederlands rijbewijs: maak een foto van de voor- én achterzijde;
● Gebruik alleen een origineel identiteitsbewijs, geen bewerkte versie of een kopie. Dit wordt niet goedgekeurd.

Foto van de klant
● Gebruik de camera aan de voorkant van de smartphone;
● Richt de camera op het gezicht, zorg dat het gezicht in het kader valt en glimlach; de foto wordt dan automatisch gemaakt. Wij vergelijken deze foto met de foto op het identiteitsbewijs;
● Een foto van foto wordt niet goedgekeurd.

Webpagina werkt niet
● Controleer de internetverbinding van de smartphone en probeer het opnieuw;
● Misschien is er een technische storing. Probeer het later opnieuw.

Hoe weet ik of mijn klant het identificatieproces heeft doorlopen?

U ontvangt een e-mail als uw klant zijn identificatieproces heeft doorlopen. Zijn er voor één aanvraag meerdere klanten die zich moeten identificeren? Dan ontvangt u voor elke klant een e-mail. De identificatie wordt nog beoordeeld en kan later nog worden afgekeurd. In dat geval ontvangt u hierover bericht en moet uw klant zich opnieuw identificeren.

Wat als het identificatieproces vastloopt?

Misschien is er een technische storing. Adviseer uw klant om het later opnieuw te proberen. Lukt het dan nog steeds niet, neem dan contact met het Sales Contact Center via 030 – 659 67 15.

Is identificatie via een tablet ook mogelijk, in plaats van een smartphone?

Dat is mogelijk, alleen is de camera van een tablet vaak van minder goede kwaliteit dan de camera van een smartphone. U kunt dus het beste een smartphone gebruiken.

Is identificatie via een laptop of PC ook mogelijk, in plaats van een smartphone?

Nee, identificatie is alleen mogelijk via een smartphone of tablet. Het is belangrijk dat de foto’s van uw identiteitsbewijs en van uzelf van hoge kwaliteit zijn. De camera’s van de meeste laptops en PC’s kunnen die kwaliteit niet bieden.

Wat gebeurt er met lopende aanvragen?

Voor de lopende aanvragen gaan we ook gebruikmaken van online identificatie.

Het lukt mijn klant niet om zich online te identificeren. Kan hij gebruikmaken van het oude AMP proces?

Dit kan alleen in zeer uitzonderlijke situaties en alleen als zowel u als uw klant er niet (samen) uitkomen. Neem contact op met de afdeling Acceptatie & Contractintake: contractintake@alfam.nl of 030 – 659 67 02 (optie 2 in het menu).

Welke besturingssystemen en browsers zijn geschikt voor online identificatie?

● Chrome voor Android 67.0+
● Firefox voor Android 63+
● Safari/iOS *11.2+. Let op: met een iPhone kunt u enkel gebruikmaken van Safari.
● Samsung Internet Browser 7.2 – 8.2 / 9.2+

Heeft u een ander besturingssysteem? Misschien kunt u dan de smartphone van uw tussenpersoon of een familielid, vriend of collega gebruiken.

Welke browser moet mijn klant gebruiken op een iPhone?

Heeft uw klant een iPhone, gebruik dan Safari als browser voor de online identificatie.

Mijn klant heeft geen smartphone, wat nu?

Online identificatie is alleen mogelijk met een smartphone of tablet. Misschien kan uw klant even uw smartphone gebruiken, of de smartphone van een familielid, vriend of collega. Is dit echt niet mogelijk? Neem dan contact op met het Sales Contact Center via 030 – 659 67 15.

Op welk moment in het aanvraagproces moet mijn klant zich identificeren?

Als uw klant de offerte heeft geaccepteerd ontvangt u van onze afdeling Acceptatie & Contract Intake een e-mail met een unieke code. Stuur deze e-mail door naar uw klant zodat hij of zij zich kan identificeren.

Vanaf wanneer is online identificatie mogelijk voor mijn klanten?

Vanaf 18 januari 2021 is de online identificatie mogelijk voor uw klanten en zetten wij identificatie via AMP Groep alleen in uitzonderlijke gevallen in.

Het lukt mijn klant niet om een goede foto te maken van zijn identiteitsbewijs. Wat kan hij doen?

Dit heeft vaak te maken met overbelichting. Let er daarom op dat uw klant het identiteitsbewijs voor een donkere achtergrond houdt die niet reflecteert. En uw klant moet erop letten dat hij geen last heeft van tegenlicht.

Mijn klant heeft een hoesje om zijn paspoort. Werkt de online identificatie dan?

Nee, als uw klant een hoesje om zijn paspoort heeft, wordt de online identificatie afgewezen. Alle hoeken van het identiteitsbewijs moeten namelijk zichtbaar zijn. Zorg er dus voor dat uw klant zijn paspoort uit het hoesje haalt voor de online identificatie wordt gestart.

Waarom heeft het zo lang geduurd voor wij gebruik kunnen maken van dit nieuwe proces?

In de zomer hebben wij getest met een aantal relaties. De deelnemers gaven ons waardevolle tips en waren bovenal heel tevreden met het gemak waarmee hun klanten het identificatieproces zelf kunnen doorlopen. Echter waren er wat zaken op het gebied van privacy die wij nader wilden onderzoeken en waar nodig verbeteren. Inmiddels hebben wij deze zaken verwerkt zodat we de veiligheid van de gegevens van uw klanten kunnen waarborgen.

Ik heb de e-mail met de unieke code niet ontvangen.

Misschien is de e-mail in uw spambox terechtgekomen. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met de afdeling Acceptatie & Contractintake: contractintake@alfam.nl of 030 – 659 67 02 (optie 2 in het menu).

Mijn klant heeft de e-mail niet ontvangen om het identificatieproces te starten, hoe kan dat?

Misschien is de e-mail in zijn spambox terechtgekomen. Is dit niet het geval? Stuur de e-mail dan opnieuw.

De unieke code in de mail werkt niet, hoe kan dat?

Misschien is de code verlopen, deze is namelijk 30 dagen geldig. Vraag onze afdeling Acceptatie & Contractintake om een nieuwe code: contractintake@alfam.nl of 030 – 659 67 02 (optie 2 in het menu).

Wat voor type identiteitsbewijs moet mijn klant gebruiken voor het online identificatieproces?

Uw klant kan zich identificeren met een geldig Nederlands rijbewijs, paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of een verblijfsdocument.

Kan mijn klant zich ook identificeren met een rijbewijs?

Ja, een rijbewijs heeft de voorkeur mits uw klant een geldig Nederlands rijbewijs heeft en de Nederlandse nationaliteit bezit. Heeft uw klant niet de Nederlandse nationaliteit, dan moet hij of zij een buitenlands paspoort of een EU-identiteitskaart gebruiken voor de online identificatie.

Bij AMP Groep was identificatie met een rijbewijs niet mogelijk. Waarom heeft dit nu wel de voorkeur?

Wij hebben gemerkt dat klanten graag een rijbewijs gebruiken voor de identificatie omdat ze dit bijna altijd bij zich hebben. Dat is nu mogelijk! Door een aanpassing in onze processen, hebben wij nu zelfs liever dat een klant zich met een rijbewijs identificeert, mits het een geldig Nederlands rijbewijs is en de klant de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit maakt het makkelijker voor u, voor uw klant en voor ons.

Wij mogen het Burgerservicenummer (BSN) van Financial Lease klanten wettelijk niet gebruiken en bewaren. Het BSN staat bij een rijbewijs op de achterkant. Na de identificatie verwijderen wij daarom eenvoudig de achterkant van het rijbewijs. Identificeren met een paspoort of een ander identiteitsbewijs blijft natuurlijk ook mogelijk. Wij maken het BSN na de identificatie onleesbaar zodat het niet wordt opgeslagen.

NB: Voor klanten die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, geldt dat zij een buitenlands paspoort of een EU-identiteitskaart moeten gebruiken voor de online identificatie.

Moet het een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs zijn?

Nee, online identificatie kan ook met een buitenlands paspoort of een identiteitsbewijs van landen binnen de EER (Europese Economische Ruimte). Let op: bij gebruik van een paspoort van buiten de EER, hebben wij ook een kopie nodig van een verblijfsdocument.

Kan mijn klant zich ook identificeren met een verblijfsdocument?

Ja, dit is mogelijk.

Hoe weet ik of de mail met de unieke code betrouwbaar en van jullie afkomstig is?

Controleer of de e-mail is verzonden door acceptatie@alfam.nl. Ook moet het adres van de webpagina www.alphacredit.nl/identificatie in de e-mail niet klikbaar zijn. Vertrouwt u het niet, neem dan contact op met de afdeling Acceptatie & Contractintake: contractintake@alfam.nl of 030 – 659 67 02 (optie 2 in het menu).

Wat gebeurt er met de opgevraagde gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alphacredit.nl/privacy-statement vindt u hierover meer informatie.

Mag mijn klant zijn Burgerservicenummer (BSN) afschermen?

Wij mogen het Burgerservicenummer (BSN) van Financial Lease klanten wettelijk niet gebruiken en bewaren. Klanten kunnen hun BSN afschermen tijdens de online identificatie. Gebruik in dat geval een Nederlands rijbewijs als identiteitsbewijs voor online identificatie. Het BSN staat op de achterkant en deze gebruiken en bewaren wij niet. Uw klant kan ook een dun strookje papier of iets vergelijkbaars over het BSN plakken. Zorg ervoor dat de rest van het identiteitsbewijs wel goed zichtbaar is.

Als uw klant een paspoort of identiteitskaart gebruikt, kan het BSN niet afgeschermd worden tijdens de online identificatie. Dit komt doordat het BSN bij deze identiteitsbewijzen onderdeel is van een langere code die we nodig hebben om te controleren of het identiteitsbewijs echt is. Bij een rijbewijs is dit niet het geval en kan de echtheidscontrole plaatsvinden met afgeschermd BSN. Gebruikt uw klant een paspoort of identiteitskaart, dan maken wij het BSN na de identificatie onleesbaar zodat het niet wordt opgeslagen.

Waarom gebruiken jullie het Burgerservicenummer (BSN)?

In het geval van een paspoort of identiteitskaart gebruiken wij het BSN om te kunnen controleren of het identiteitsbewijs echt is. Wij maken het BSN na de identificatie onleesbaar zodat het niet wordt opgeslagen. Bij een Nederlands rijbewijs hebben wij het BSN niet nodig om de echtheid te controleren. Het BSN staat op de achterkant en deze bewaren wij niet.

Informatie voor uw klant

Op www.alphacredit.nl/identificatie hebben we voor uw klanten een aparte pagina gemaakt met alle informatie. Hier kunnen zij zich ook online identificeren.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw accountmanager of met het Sales Contact Center. Zij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar op 030 – 659 67 15. Of stuur een mail naar verkoop@alfam.nl.